slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Ruth, Naomi en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

InterCom161010 WEAWomenWorkWorthDuurzaamEen jaar geleden legden de Verenigde Naties 17 nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen vast. Ze vervingen de 8 VN-Millenniumdoelstellingen 2000-2015. Amanda Jackson, hoofd van de Vrouwencommissie van de World Evangelical Alliance bekeek ze, vooral met het oog op de implicaties voor vrouwen. Zelf geeft Jackson toe dat economie niet haar sterkste kant is, maar ze stoort zich aan het feit dat van vrouwen doorgaans niet verwacht wordt dat ze iets van het onderwerp weten. Met een knipoog stelt ze vast dat “wanneer je de tijdschriften leest die voor vrouwen bestemd zijn, je de indruk krijgt dat geld er alleen maar is om uit te geven aan persoonlijke behoeften. Sparen? Goed beheren? Zet dat maar uit je geblondeerde hoofd ….”

Armoede in een rijke samenleving

InterCom161010 VILDarmoedebestrijding'Interlevens- beschouwelijke dialoog' roept op tot verandering

Naar aanleiding van de ‘dag van de armoede’, of beter gezegd: de dag van de armoedebestrijding stelde de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) een document op waarin de verontwaardiging wordt geuit rond de steeds toenemende armoede in onze doorgaans rijke samenleving. Steeds meer mensen belanden vandaag de dag onder de armoedegrens, terwijl dat in feite niet nodig is. Maar dan moeten we onze maatschappij wel op een andere manier inrichten. Vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen in ons land hebben nagedacht over een rechtvaardiger samenleving en hebben daarover een aantal gedachten op papier gezet. Het document analyseert de noden en suggereert ook een aantal oplossingen. Daarbij worden inspanningen van de overheid gevraagd, maar wordt tegelijk een oproep gedaan naar ieder lid van de samenleving

Zijn senioren de toekomst van de gemeente?

InterCom161010 LausannevergrijzingDe kerk en vergrijzing volgens ‘Lausanne’

De Europese bevolking is aan het vergrijzen. Zo toont een recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk aan dat een vijfde van de bevolking ouder is dan 60. Het percentage wordt nog wat naar beneden gehaald dankzij de vele jonge immigranten. Haalt men die invloed weg, dan gaat het om bijna een kwart van de inwoners. In het afgelopen decennium is het percentage met bijna 1,5 procent gestegen. De tendens is dus duidelijk. Hoewel het geboortecijfer nog redelijk hoog is, is de aangroei van de jongere bevolking niet voldoende om het aantal mensen dat langer leeft te compenseren. Mensen leven langer, wat een verheugende vaststelling is, maar het logische gevolg is dat de bevolking vergrijst – met alle gevolgen van dien. Dr. Peter Brierley van het Lausanne-comité bekeek de invloed daarvan op kerk en maatschappij.

Op de bres voor het (traditionele) gezin

FotHildingssonMaria03aDe organisatie ‘Mama, Papa en Kinderen’ organiseert een Europees Burgerinitiatief (EBI) met de vraag om in de Europese Unie tot een eenduidige definitie van het begrip ‘gezin’ te komen. In de ogen van dit burgercomité moet een gezin gebaseerd zijn op huwelijk en/of afkomst. Met deze actie willen de organisatoren in de eerste plaats het traditionele gezin beschermen. Is dat dit in gevaar? We spaken met Maria Hildingsson, een van de verantwoordelijken van het project.

Kunstenaars in Vlaanderen uitgedaagd voor ZendingsFestival

Brochure_Kunstenaars_in_Zending1.jpg

Russische ‘Big-Brother-wet’ oogst kritiek

InterCom161010 HRWFRuslandRusland maakt opnieuw woelige tijden door als het op godsdienstvrijheid aankomt. Begin juli zette president Poetin zijn handtekening onder de omstreden  Yarovaya-wet (genoemd naar Irina Yaroyava die de wet indiende) waarin een aantal maatregelen genomen worden ter bestrijding van het terrorisme. Dankzij de wet is de minimumleeftijd waarop mensen verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor terroristische daden verlaagd. Maar Gsm-operatoren zijn ook verplicht om gesprekken en berichten van de gebruikers op te slaan. Deze wet werd daarom door critici ook wel de ‘Big-Brother-wet’ genoemd. De organisatie Human Rights Without Frontiers maakte een balans op van de ontwikkelingen in Rusland.

Is er plaats voor ouderen in moderne kerken?

Gepubliceerd op dinsdag 18 oktober 2016 om 07:15 - bron: Henk Herbold

 

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van heel veel berichten die ons bereikten van ouderen. Nagenoeg elke dag mailen mensen ons en regelmatig was er ook een noodkreet bij van een ouder iemand. Mensen vertellen ons dan al jarenlang, een bepaalde kerk of gemeente te bezoeken, soms bijna een heel leven.

Brazilië – een drijvende kracht in de zending

InterCom161010 WEABrazilieBrazilië is een immens land. Er wonen zo’n 200 miljoen mensen op een oppervlakte die vergelijkbaar is met die van de Verenigde Staten of China. Het Amazonebekken, zo’n 7 miljoen vierkante kilometer groot, kent nog veel onontgonnen terrein en herbergt meer dan een derde van alle bekende diersoorten. De oerwouden zijn voor een deel de ‘longen’ van deze aarde. De rivier zelf baant zich een weg vanuit de bergen van Peru naar de Atlantische Oceaan en legt daarbij een afstand van bijna 700 kilometer af.

Het land telt 450 verschillende stammen en 150 talen. Brazilië heeft ook heel wat zendelingen ontvangen, die lijf en leden riskeerden om het evangelie te brengen.

Scoren op het zendingsveld

InterCom161010 ZeuwtsKatrien(L)even in de zending: Katrien Zeuwts

Hebben voetbal en zending iets met elkaar te maken? Wel als je meedoet aan het soccer4Jesus programma van OMF. Deze zendingsorganisatie biedt jonge mensen de mogelijkheid om gedurende een maand kennis te maken met het ‘veldwerk’. Voor Katrien Zeuwts was het een ideale gelegenheid om haar hobby te combineren met haar interesse voor zending. Het project ging door in Thailand, en dat betekende een hele reis, zeker voor iemand die nog nooit gevlogen heeft. Gelukkig moest er niet overgestapt worden, maar 10 of 11 uur in een vliegtuig zitten is toch een hele tijd.

Benefietconcert onderwijsproject Anaikatty - India

InterCom161010 AnaikattyOp donderdag 27 oktober 2016, om 20:00 u. wordt in de zaal Da Capo, Lintsesteenweg 1A te 2540 Hove, een benefietconcert georganiseerd ten voordele van het Anaikatty-onderwijsproject in India (ARCC – Anaikatty Rural Community College). Aan dit concert werken het fluitensemble The Recorder Factory uit Hove en het Vocaal Ensemble Freya uit Ranst mee.

Nieuwsbrief