slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

EO - Opwekking dringend nodig!

 

L. P. (Bert) Dorenbos trad in 1974 aan als directeur van de toen nog jonge Evangelische Omroep. Veel radio- en televisie-ervaring was er nog niet in huis, idealisme en radicaliteit des te meer.

WEA biedt uitgestoken hand

InterCom170420 WEAhelptEvangelischenAan het einde van zijn speech over de principes van vredestichting, tijdens de conferentie ‘Ethiek in Actie’, vroeg prof. Thomas K. Johnson, WEA-ambassadeur bij het Vaticaan, de aanwezige fotografen om naar voren te komen.Daarna schudde hij in het openbaar de hand van de Iraanse Sjiïtische ayatollah Mostafa Mohaghegh Damad, een prominente internationale woordvoerder van zijn vorm van islam. Toen hem gevraagd werd waarom hij dit deed, legde Johnson uit dat dit een aanbod was van de Wereld Evangelische Alliantie om vertegenwoordigers te sturen die willen bemiddelen tussen eender welke regering of religieuze organisatie die in conflict is met evangelische christenen.

Sandalen in het midden van de winter …

InterCom170420 ArmoedeBelgië mag dan al tot de rijkste landen ter wereld behoren, in de hoofdstad is de armoede vaak schrijnend. Een recente studie van de ULB, de Franstalige vrije universiteit in Brussel, blijkt dat 4 op de 10 kinderen geboren worden in een arm gezin. In ongeveer 1 op 10 van de gevallen gaat het zelfs om diepe armoede, bijvoorbeeld als een alleenstaande moeder moet rondkomen met minder dan 860 euro per maand.

Dat de kinderarmoede in Brussel zo hoog ligt, heeft onder andere te maken met het feit dat 1 op de 6 kinderen wordt geboren in een eenoudergezin. Daarbij komt dat de helft van de moeders geen werk heeft. Opvallend is ook dat de alleenstaande moeders die wel werk hebben vaak onvoldoende verdienen om enigszins comfortabel te kunnen leven.

Op zoek naar 12 discipelen

LogoOMF2015(en wordt er zelf 1 van ...)

OMF start met een ‘Mentored Cross Cultural Training’ op de Filippijnen. Een MCCT is een intensieve training van 11 maanden, bedoeld voor mensen die belangstelling hebben voor cross-culturele zending en deze cursus als een eerste stap in die richting zien. De deelnemers verblijven die periode (die eventueel tot maximaal 3 jaar verlengd kan worden) op het zendingsveld, leren de plaatselijke taal, wonen samen met lokale mensen, krijgen 1 week per maand training in zending, dienen de kerk ter plaatse en nemen deel aan outreaches onder niet-christenen. Het is de bedoeling dat de opgedane ervaring en toerusting ten goede komt aan de verdere bediening van de deelnemers, ongeacht waar die zal zijn.

Op wereldreis in Gent …

InterCom170420 TrinityEllyRikkert01Zin in een wereldreis? Maak die dan met Trinity en Elly & Rikkert. Twee gevestigde waarden uit Nederland: het duo Elly & Rikkert  gaat al heel lang mee – al vanaf de ‘kauwgomballenboom’ uit 1970. De band Trinity is heel wat jonger (ontstaan in 2003), maar heeft intussen ook al een reeks albums geproduceerd en heeft al heel wat populariteit in België opgebouwd, onder andere via Festicert. Die organisatie heeft de artiesten geboekt voor een uniek familieconcert op 1 mei 2017 in Gent. Het concert is de allereerste van een toernee waarbij Trinity en Elly & Rikkert samenwerken. Daarna trekt het muzikale evenement door Nederland – waar al heel wat concerten uitverkocht zijn.

Deze artiesten treden op tijdens de EO-Jongerendag 2017

 09-02-2017 door EO

De line-up van de EO-Jongerendag 2017 is bekend. EO’s jongerenmerk BEAM liet haar volgers via social media weten dat Rend Collective, Philippa Hanna, de BEAM Worship Band, Hawk Nelson en Capital Kings op zaterdag 10 juni het podium van GelreDome Arnhem betreden. Lindz West van de populaire Britse band LZ7 zal tijdens de EO-Jongerendag spreken over het thema ‘Fear not’.

Wat kan Europa doen voor de godsdienstvrijheid?

InterCom170420 FotFigelJanBij de ondertekening van het Verdrag van Maastricht – de officiële start van de ‘Europese Unie’ – werd officieel besloten dat er meer inspanningen gedaan zouden worden om de mensenrechten in de wereld te bevorderen en te beschermen. Daaronder wordt ook de vrijheid van godsdienst en overtuiging gerekend – een fundamenteel recht dat door alle mensenrechtenverdragen wordt erkend. Human Rights Without Frontiers is echter niet zo optimistisch over hoe de EU met haar taak op dit vlak omgaat en stelt een aantal zaken voor die voor verbetering kunnen zorgen.

Lessen van de geschiedenis?

InterCom170420 RHP2017De “Refugee Highway Partnership (RHP) conferentie werd dit jaar begin februari in Boedapest gehouden. Zo’n 200 vertegenwoordigers van (vluchtelingen)organisaties uit heel Europa kwamen hier samen. Onder hen afgevaardigden van een aantal nationale Evangelische Allianties (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Finland, Hongarije en Turkije. Advocacy Consultant Coralie Diebold bezocht de bijeenkomst namens de European Evangelical Alliance en geeft enkele impressies.

“De spreker tijdens de plenaire sessies, Patrick Johnstone, gaf ons feiten en inzichten die ons hielpen bij onze bediening onder vluchtelingen. Hij benaderde de huidige vluchtelingencrisis ook als een geweldige mogelijkheid om het evangelie te brengen aan mensen met een moslimachtergrond”.

Erediensten onder vuur …

InterCom170420 SubsidiesEredienstenAls het van Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten afhangt, worden de verschillende erediensten in ons land niet langer gesubsidieerd. Wie had gedacht dat met het afschaffen van de uitzendingen van de levensbeschouwelijke verenigingen de aversie tegen religie in de openbare ruimte beëindigd zou zijn, heeft zich vergist. Niet alleen is er sindsdien heel wat inkt gevloeid over de vraag of het huidige systeem van de levensbeschouwelijke lessen in het officieel onderwijs moet blijven voortbestaan (en de discussie is nog lang niet gesloten), ook de vraag of de godsdiensten überhaupt recht hebben op overheidsgeld wordt nu hardop gesteld.

Betrokken …

InterCom170420 MetamorfoseEen woord dat in de nieuwste editie van Metamorfose vaak te lezen valt, is betrokkenheid. Het woord er vooral gebruikt in de pastorale context. Dirk Lemmens staat in het bijzonder stil bij de betrokkenheid van Jezus bij de mensen met wie Hij omging: betrokkenheid in de bediening van Jezus houdt niet alleen maar in dat Hij goed luistert en de confident een goed begrip geeft door begrip te tonen, maar vooral ook dat Hij toelaat dat mensen dichtbij komen en Zijn agenda beïnvloeden. De betrokkenheid van Jezus gaat ver: zo zien Zijn leerlingen dat Hij een gesprek aangaat met een Samaritaanse vrouw – een persoon die de meeste Joden links hadden laten liggen. In zekere zin tast de betrokkenheid van Jezus Zijn reputatie aan: ‘Hij heeft een hart voor zondaren, en veel mensen nemen het Hem kwalijk dat Hij niet meer afstand houdt.

"Zwijgen is het ergste dat je rouwdragenden kunt aandoen"


10-04-2017 door Jeffrey Schipper
Christelijke Hogeschool Ede
“Wie een geliefde verliest heeft maar één ding nodig: Iemand om tegen aan te praten. Zwijgen over het verdriet is het ergste dat je een rouwdragende kunt aandoen,” vertelt Nico van der Voet. Achterblijvers na een overlijden gaan hun weg door een donkere tunnel. Hoe kun je met iemand in die tunnel meegaan?

Nieuwsbrief