slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom170420 MetamorfoseEen woord dat in de nieuwste editie van Metamorfose vaak te lezen valt, is betrokkenheid. Het woord er vooral gebruikt in de pastorale context. Dirk Lemmens staat in het bijzonder stil bij de betrokkenheid van Jezus bij de mensen met wie Hij omging: betrokkenheid in de bediening van Jezus houdt niet alleen maar in dat Hij goed luistert en de confident een goed begrip geeft door begrip te tonen, maar vooral ook dat Hij toelaat dat mensen dichtbij komen en Zijn agenda beïnvloeden. De betrokkenheid van Jezus gaat ver: zo zien Zijn leerlingen dat Hij een gesprek aangaat met een Samaritaanse vrouw – een persoon die de meeste Joden links hadden laten liggen. In zekere zin tast de betrokkenheid van Jezus Zijn reputatie aan: ‘Hij heeft een hart voor zondaren, en veel mensen nemen het Hem kwalijk dat Hij niet meer afstand houdt.

Metamorfose1701CoverNieuwe editie Metamorfose

Het begrip ‘zonde’ wordt in de wereld van vandaag niet graag genoemd. Wellicht was dat ook in het verleden dikwijls het geval, maar de term is vandaag de dag bij velen ongewenst. In twee artikelen in het nieuwste nummer van ‘Metamorfose’ gaat Jef De Vriese in op het onderwerp ‘identiteit en zondigheid’. Identiteit heeft te maken met wie je bent, maar ook met wat je voelt. Dat gevoelsaspect krijgt in de huidige samenleving de meeste aandacht. Christenen hebben emoties en verlangens in het verleden vaak met een zekere argwaan benaderd. Begeerte was een negatief woord met de bijklank van zonde.

Metamorfose1609CoverMetamorfose 4de kwartaal 2016

Zelfontplooiing, zelfaanvaarding, zelfwaarde, het zijn allemaal populaire begrippen in de hedendaagse maatschappij. In het nieuwste nummer van het tijdschrift Metamorfose stelt Jef De Vriese vraagtekens bij die woorden en stelt hij dat de Bijbel eerder spreekt over zelfvernedering en zelfontlediging: “de humanistische kernwoorden zijn in de christelijke wereld binnengedrongen en beheersen de boodschap van menig prediker die de gelovigen met een fijn zelfbeeld en een goed gevoel naar huis wil sturen, veel meer dan met een heilige levenswandel.

Tanden poetsen tegen dementie

InterCom160620 Metamorfose1607CoverEen Amerikaanse studie, gepubliceerd in The Journal of the American Geriatrics Society schijnt te bewijzen dat mensen die hun tanden en tandvlees gezond houden door regelmatig te poetsen en te flossen minder kans hebben op het krijgen van dementie op latere leeftijd. Mensen die in het onderzoek aangaven minder dan 1 keer per dag te poetsen zouden 65 procent meer kans hebben op het ontwikkelen van dementie dan mensen die hun tanden wel dagelijks poetsen. Met andere woorden: door het juiste preventief gedrag kunnen problemen voorkomen worden. Het nieuws staat te lezen in de Metamorfose die eind van de maand verschijnt. Daarin verschillende artikelen die met drugs en verslaving te maken hebben en dus ook met preventie.

Zo leren we dat hersenen van mensen die regelmatig coke snuiven gevoeliger zijn voor negatieve prikkels dan van niet-gebruikers.

InterCom151230 Metamorfose1512Coverzuit: Metamorfose

Ieder mens heeft een vrije keuze, waardoor hij of zij beslissingen kan nemen over het eigen leven. Maar wat als iemand verslaafd is? In het tweede artikel in een reeks van Timothy Alkema gaat de auteur in op de inzichten van theologie en filosofie over verslaving en keuze. Hij doet dat aan de hand van het boek ‘Alcohol, Addiction en Christian Ethics’ van Christopher Cook. Een constructief theologisch model moet enerzijds rekening houden met zowel de theologische als de wetenschappelijke realiteit. Met andere woorden: het moet aan de ene kant overeenstemmen met de bio-pyscho-sociale aarde van het afhankelijkheidssyndroom en aan de andere kant met de Heilige Schrift en de traditie. Cook vertrekt dus vanuit de Bijbel (in het bijzonder Rom. 7) en vanuit de christelijke overlevering – en daarbij maakt hij vooral gebruik van Augustinus’ Belijdenissen. Zowel Paulus als Augustinus schrijven immers over een interne strijd en verdeeldheid. Verslaafden hebben vaak de wil om te veranderen, maar ervaren tegelijkertijd weerstand tegen de verandering alsof die in strijd is met hun eigen wil’. Paulus verwoordt het in zijn brief aan de Romeinen als volgt: “Want het goede dat ik wil doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik”.

Nieuwsbrief