slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom170306 WegwijzerWegwijzer - Lente 2017

Het nieuwe nummer van Wegwijzer draait om een woord dat uitermate belangrijk is in het leven: contact. Vanaf het prille begin zag God dat het niet goed was dat de mens alleen zou blijven. We hebben anderen nodig - een leven in totale afzondering is geen leven. Meer dan ooit staat het begrip communicatie centraal in de maatschappij van vandaag . We leggen ons toe op allerlei relaties, maar jammer genoeg vergeten veel mensen de belangrijkste Contactpersoon: God. In een reeks artikelen staan de auteurs in deze Wegwijzer stil bij de mogelijkheid en de noodzaak van contact.

Een mens is op misschien wel tien manieren te bereiken. Heel modern bijvoorbeeld via de sociale media, iets minder nieuw dankzij GSM en e-mail, maar net zo goed heel ouderwets in een gewoon gesprek – al dan niet onder vier ogen. Maar communicatie kost tijd en daar schijnen we er tegenwoordig zo weinig van te hebben. Zo weinig dat we het belangrijkste contact vergeten.

WW1609coverWorden veel mensen wat pessimistisch als de zomer voorbij is en de bladeren beginnen te vallen in de herfst, bij Wegwijzer overheerst het optimisme – het is in ieder geval het thema van het volgende nummer. Een van de belangrijke vaststellingen is, dat – hoe slecht het in een mensenleven ook gaat – er hoop blijft. Dat is ook waarom Yvan Thomas zo gefascineerd is door de persoon van Paulus. Het eerste deel van zijn leven een wrede christenvervolger, daarna een ijverig verkondiger van de boodschap van Christus. Gelukkig komen er steeds mensen radicaal tot bekering. Voor Paulus was dat zo’n 2000 jaar geleden toen hij op weg was naar Damascus om er gelovigen op te pakken. Een voorbeeld uit de actualiteit vinden we in het getuigenis van Luc Decantere. Hij schrijft: “Tot nu toe heb ik een aantal zaken in mijn leven ervaren, die van mij wel een optimist moeten maken.  En ik ga daarbij enkel uit van de recentste jaren”.

InterCom160516 WW1606frontHet zomernummer 2016 van Wegwijzer is een groen blaadje, wat inhoud betreft dan toch. De artikels hebben een voor een met ecologie en natuur te maken. We hebben in zekere zin de natuur nodig en die mag dus ook eens besproken worden in Wegwijzer. Tegenwoordig wordt vaak gezegd dat de wereld ‘om zeep is’. Dat kan slaan op maatschappij en politiek, maar de staat van de aarde is op ecologisch vlak ook niet rooskleurig. De discussies over de opwarming van de aarde tonen aan dat mensen bezorgd zijn over wat er te gebeuren staat.

Nieuwsbrief